הגוף המשפטי של בית הספר. הועדה עוסקת בכל ענייני המשמעת, ויש לה הסמכות להטיל עונשים ולהעלות לדיון באסיפה עבירות משמעת חמורות. הועדה מורכבת מתלמידים ואנשי צוות ומתכנסת מידי יום. ההשתתפות בוועדה היא חובה ומתבצעת בתורנות. הועדה עוסקת בתלונות על הפרות משמעת שהוגשו לה בכתב על ידי תלמידים או אנשי צוות. אחרי שמיעת טענות הצדדים מחליטה הועדה אם לנקוט בצעדים משמעתיים.

text