ביום לימודים טיפוסי ניתן למצוא תלמידים בכל הגילאים, עוסקים במגוון פעילויות. חלקם יושבים בסלון ומנהלים שיחות, חלקם קוראים, חלקם מנגנים וחלקם יושבים מול המחשב או עוסקים באומנות. סדר היום של כל תלמיד נקבע על ידו, לפי רצונו ותחומי העניין שלו. אין מערכת שעות כללית ואין חובת השתתפות בפעילויות השונות המתרחשות בבית הספר. הלמידה מתרחשת בכל מקום ובכל זמן בבית הספר בין אם בשיחה, במשחק, בלמידה עצמית או בקבוצות. כל התלמידים ואנשי הצוות מחויבים בשמירה על חוקי בית הספר והנהלים בתקנון בית הספר. חוקי בית הספר נקבעים ונאכפים ע"י תלמידים וצוות באופן מלא ושווה באמצעות מוסדות בית הספר.

 

text