Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/recommendations.php on line 264

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

בבית הספר אין היררכיה או העדפה למיומנויות מסוימות. לכישורים אינטלקטואליים, מוסריים, חברתיים, רגשיים משקל שווה. השותפות המלאה של התלמידים בניהול מוסדות בית הספר מעמתת אותם עם נושאים חברתיים ומוסריים כבדי משקל. כבר מגיל צעיר ביותר עליהם לתת את הדעת לשאלות כגון זכויות הפרט מול זכויות הקהילה, דקויות משפטיות ושאלות של צדק. דרך העיסוק בנושאים שעל סדר היום נפתחים בפניהם עולמות שלמים, והם מפתחים מיומנויות מכל הסוגים שהוזכרו לעיל.

text