דרכי למידה מגוונות

בבית הספר יש משקל שווה לכל פעילות שאינה פוגעת בלומד ובסביבתו. אנו מאמינים למשל ששיחה היא כלי למידה שאין כדוגמתו, ולכן תלמידינו חופשיים לדבר זה עם זה כמה שהם רוצים, ובלבד שאינם מפריעים לפעילות אחרת. בכל בתי הספר האחרים מתבקשים הילדים לשתוק רוב שעות היום, ומותר להם לדבר רק במענה לשאלת המורה ובהפסקות. גם פעילות פיסית היא לדעתנו כלי למידה ממדרגה ראשונה, ותלמידינו חופשיים לנוע ולשחק כמה שהם רוצים. לילדים הזקוקים למידה רבה מאד של פעילות פיסית השהיה בבית ספר רגיל היא עינוי הן להם והן לסביבתם. בבית הספר הדמוקרטי הם מממשים ומספקים את הצורך שלהם בפעילות ואיש אינו רואה זאת בעין רעה. דרכי למידה אחרות הן משחק, נגינה, קריאה, כתיבה, מלאכה, אמנות, בישול ועוד.

text