בבית הספר תלמידים בגילאים 6– 18 נמצאים במרחב אחד ואינם מחולקים לפי שכבות גיל. בית הספר פועל כדגם של חברה אנושית רב-גונית, בה אנשים בכל הגילים שוהים במרחב אחד ויוצרים קשרים ביניהם. הערך החינוכי בכך רב הן עבור הצעירים והן עבור הבוגרים. ילדים ומבוגרים לומדים להכיר את עמיתיהם במקום ובשלב בו הם נמצאים כעת, ללא קשר לשלב התפתחותי מדורג חיצונית. הילדים הצעירים לומדים רבות מצפייתם במגוון הפעולות שאנשים בני גילים שונים עושים סביבם. הרצון לחקות את הבוגרים, ולרכוש את המיומנויות הדרושות להשתתפות מלאה בחברה ובתרבות, מהווים מניעים חזקים ללמידה אצל ילדים. בנוסף לכך, הבוגרים משמשים לצעירים כמשאב חינוכי: ילד צעיר עשוי לבקש מתלמיד בוגר להקריא לו סיפור, ללמד אותו את האלף בית או לשחק אתו. רב-הגילאיות היא פן של הפלורליזם החברתי בו בית הספר דוגל , ולכן חיוני בעינינו לחשוף ולהרגיל את הילדים לסוגים שונים של אנשים, ובכללם מבוגרים.

 

text